Specialisten in rubber, slangen en afdichtingen.


HDRT binnenkort ISO9001 gecertificeerd

Tolbert, december 2018

Al enige tijd was Hofland Deltaflex Rubbertechniek voornemens zich ISO9001:2015 te laten certificeren. Echter, door omstandigheden werd dit voornemen vertraagd. Medio 2018 hebben wij dit opnieuw opgepakt met als resultaat dat wij dinsdag 18 december 2018 de certificeringsaudit met succes hebben kunnen doorlopen en wij ons binnenkort ISO9001:2015 gecertificeerd mogen noemen. Certificeringsinstantie TÜV Nederland was degene die de auditatie voor haar rekening namen. Hierover binnenkort meer... 

Terug