Specialisten in rubber, slangen en afdichtingen.


Gewijzigde regels i.v.m. Covid19

Tolbert, November 2021

Door de toenemende aantallen Covid-19 besmettingen hebben wij onze maatregelen om het virus "buiten de deur" te houden, aangescherpt. Binnen ons bedrijf gelden per 22 november de volgende regels:

  • Wij vermijden bezoekers van buitenaf zo veel mogelijk. Indien dit absoluut noodzakelijk is, zullen wij per geval bekijken hoe wij dit zullen organiseren. Wij hebben mogelijkheden om online (teams, skype of anders) met u te communiceren. Dit betreft in de praktijk dat wij bij voorkeur alleen personen welkom heten die (noodzakelijke) onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.
  • U bent niet ziek, heeft geen koorts of andere klachten welke zouden kunnen duiden op een besmetting van Corona.
  • Ook binnen uw gezin/directe familie is niemand ziek of kampend met dergelijke klachten. 
  • Alleen onze afhaalbalie (Rubberwinkel.nl) en showroom zijn enkel toegankelijk wanneer u een mondkapje draagt. 
  • U volgt ten allen tijde instructies op van onze medewerkers.
  • U neemt de 1,5 meter afstandsregel in acht. 
  • Wij schudden nog steeds geen handen en proberen alle handcontact zoveel mogelijk te vermijden
  • Mocht u onverhoopt moeten niezen of hoesten, doet u dit in uw elleboog.
  • Desinfecteer uw handen met hiervoor aanwezig desinfectiemiddel. 

Wij rekenen op uw begrip en medewerking. Blijf gezond.

Terug