Specialisten in rubber, slangen en afdichtingen.


Bezoek HDRT weer mogelijk!

Tolbert, mei 2 020

Als gevolg van de versoepeling van de regels rondom de Covid-19 pandemie, heeft Hofland Deltaflex besloten de regels omtrent het bezoek aan ons bedrijf te herzien. 

Binnen Hofland Deltaflex behoren enkele medewerkers, of leden uit hun gezin, tot de zgn. risicogroep. Daardoor heeft de directie van Hofland Deltaflex, meteen nadat de regels werden aangescherpt door het RIVM, besloten bezoek aan ons bedrijf voorlopig als " niet gewenst"  te beschouwen.

Inmiddels zijn de adviezen vanuit het RIVM wat versoepeld en zal bezoek aan ons bedrijf van "buitenaf" weer mogelijk zijn. Echter, hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden: 

 

  • U kunt ons enkel op afspraak bezoeken. 
  • U bent niet ziek, heeft geen koorts of andere klachten welke zouden kunnen duiden op een besmetting van Corona.
  • Ook binnen uw gezin/directe familie is niemand ziek of kampend met dergelijke klachten. 
  • In onze showroom/afhaalbalie (rubberwinkel.nl) mogen maximaal 2 bezoekers tegelijk naar binnen. 
  • U volgt ten allen tijde instructies op van onze medewerkers
  • U neemt de 1,5 meter afstandsregel in acht. 
  • Wij schudden nog steeds geen handen en proberen alle handcontact zoveel mogelijk te vermijden
  • Mocht u onverhoopt moeten niezen of hoesten, doet u dit in uw elleboog.
  • Desinfecteer uw handen met hiervoor aanwezig desinfectiemiddel. 

Wij vertrouwen op uw verantwoordelijkheid en medewerker. Op deze manier kunnen wij de gezondheid van u en van onze medewerkers optimaal beschermen. Wij danken u voor uw begrip. 

 

Terug