Specialisten in rubber, slangen en afdichtingen.


Stichting Younior

Stichting Younior wil bijdragen aan een kansrijke en gelukkige toekomst van kinderen in Bosnië, Kosovo en in andere landen uit deze omgeving.Verschillende oorlogen in deze gebieden hebben het voor kinderen bijna onmogelijk gemaakt om kind te zijn en een goede toekomst op te bouwen.

Behalve het helpen van kinderen, streeft men ernaar om met onze activiteiten mensen met verschillende  (culturele-) achtergronden en geloofsovertuigingen dichter bij elkaar te brengen.  Zowel in de landen waar we  helpen als in de landen waar de hulp vandaan komt.

Wat Stichting Younior doet is: 

Het  steunen kinderen in Bosnië en Kosovo op het gebied van van:
-            Scholing: boeken, schoolspullen, kosten scholing
-            Medicatie: medicijnen, hulpmiddelen
-            Materiële zaken: kleding, computers, speelgoed, ledikanten

Men tracht twee projecten per jaar te steunen en de hulp persoonlijk te brengen. Op deze manier weten wij zeker dat onze bijdrage goed terechtkomt.

Ook hier werkt men onbezoldigd waardoor Hofland Deltaflex Rubbertechniek ook graag deze stichting ondersteunt.

Kijk voor meer informatie op www.younior.nl