Specialisten in rubber, slangen en afdichtingen.


WAJONG

De WAJONG regeling is een wettelijke regeling die inhoudt dat mensen die als jongere een ziekte of handicap hebben, met deze uitkering toch in het reguliere arbeidsproces kunnen deelnemen. Hofland Deltaflex ondersteunt dit initiatief van harte. Ook bij Hofland Deltaflex Rubbertechniek werken twee collega’s met een beperking, voor wie het mogelijk is om door deze WAJONG regeling, bij Hofland Deltaflex te kunnen werken.

Vanaf 2013 zal de nieuwe wet Werken naar Vermogen in werking treden waarbij er veel verandert voor mensen die werkzaam zijn met een WAJONG uitkering, werken in een SW bedrijf of op andere wijze een uitkering genieten. Ruw gezegd wordt alles op een hoop geveegd en worden nieuwe regels gemaakt. Eigenaar Hoekzema van Hofland Deltaflex onderschrijft de noodzaak van deze nieuwe wet. “We zien een trend dat iedereen tegenwoordig een etiket moet hebben. Was je vroeger erg druk en kon je je minder goed aanpassen als kind? Dan heb je tegenwoordig ADHD. Kon je vroeger niet zo goed leren? Tegenwoordig heb je dan meteen een rugzakje. Daar moeten we vanaf”, aldus Hoekzema.  Toch kleeft er ook een groot gevaar aan de nieuwe wetgeving welke door de gemeenten moeten worden uitgevoerd. Er komt nogal wat bij kijken dat deze nieuwe wet goed wordt uitgevoerd. In diverse gevallen zie je aan de “buitenkant” niet dat iemand minder beperkt is. De vraag is dan ook: kan de ambtenaar in kwestie die groep signaleren? Ook wordt er van werkgevers veel verwacht. Het vreemde is namelijk dat ruim 50% van de werkgevers aangeeft wel iets te zien in het aannemen van mensen met een beperking, terwijl in de praktijk slechts 4% dit ook werkelijk doet.

Op verzoek van Jobcoachorganisatie USG Restart, werd Hofland Deltaflex uitgenodigd om als werkgever bij informatiebijeenkomsten met gemeenten in Nederland te spreken. Dit resulteerde in het aanschuiven van Hofland Deltaflex bij diverse organisaties welke betrokken zijn bij deze wetgeving, om als gewaardeerde partij mee te denken over hoe dit nu moet worden aangepakt om werkgevers te enthousiasmeren ook vooral deze groep niet te vergeten als het gaat om het werven van personeel.  Hier steekt de directie van Hofland Deltaflex ook veel energie in.