Specialisten in rubber, slangen en afdichtingen.


NEN ISO 26000 Zelfverklaring

ISO 26000 is een internationale richtlijn voor MVO. De richtlijn heet officieel 'Guidance on Social Responsibility'. ISO 26000 helpt organisaties hun maatschappelijke verantwoordelijkheden te bepalen en geeft adviezen over de verankering van MVO binnen organisaties. Ook probeert ISO 26000 een uniform MVO-begrippenkader te introduceren. Vragen die in de richtlijn beantwoord worden zijn onder meer:


• Waar gaat MVO over?
• Wat zijn relevante MVO-thema’s?
• Hoe kan ik een MVO-beleid opstellen en implementeren?
• Hoe creëer ik betrokkenheid voor MVO bij (interne en externe) stakeholders?
• Hoe kan ik mijn huidige MVO-beleid optimaliseren en mijn organisatie duidelijker profileren met MVO?

Binnen Hofland Deltaflex Rubbertechniek is MVO al vele jaren een belangrijk aspect. Dit komt terug in de acties van de directie als het motiveren van collega-ondernemers om mensen met een beperking in dienst te nemen. In het kader hiervan is Hofland Deltaflex Rubbertechniek veel gevraagd als spreker/motivator bij informatie bijeenkomsten van Gemeenten, UWV en bedrijvenverenigingen om in het kader van de Participatiewet toelichting te geven over dit onderwerp.

Ook ondersteunt Hofland Deltaflex vele projecten en maatschappelijke doelen in binnen- en buitenland. Voorbeelden hiervan zijn de HICK Foundation en Stichting Younior alsook de vele sponsoringen van sport en andere doelen.

Daarnaast is Hofland Deltaflex voortdurend in contact met de zgn. stakeholders over zaken als milieu etc. om eventuele overlast te voorkomen, dan wel te beperken. Hierin zijn wij tot nog toe zeer succesvol gebleken.

Wilt u de resultaten van ons meest recente onderzoek inzake de Zelfverklaring ISO26000 ontvangen? Neemt u contact met ons op.