Specialisten in rubber, slangen en afdichtingen.


Hick Foundation

Hofland Deltaflex Rubbertechniek draagt de HICK Foundation een warm hart toe. De HICK Foundation zet zich in voor projecten in Kenia, waaronder in het bijzonder het Diani’s Childrenvillage. Door het inzamelen van (medische) hulpmiddelen en financiële middelen, maakt HICK Foundation het leven van gehandicapte kinderen in Kenia een stuk draaglijker. De financiële middelen worden lokaal besteed zodat de lokale gemeenschap hier ook volledig van profiteerd.

Het fijne van de HICK Foundation is, dat het geld ook volledig terecht komt daar waar het voor bedoeld is. De mensen achter HICK Foundation doen het volledig onbezoldigd. Om deze reden heeft Hofland Deltaflex Rubbertechniek besloten haar ondersteuning te verlenen als een van de belangrijkste sponsoren en het beschikbaar stellen van faciliteiten.

Kijkt u voor meer informatie op www.hickfoundation.com